JOHAN J. SETNES

Turisttrafikken i Molde og Romsdal gjennom 100 år. 1847-1947

Johan J. Setnes ble født på garden Setnes på Veblungsnes i 1886. Etter fire år i Amerika tok han over farsgarden i 1910. Gardsdrift og turisme opptok meste av hans tid. Han var politisk aktiv og deltok i samfunnsdebatten bl.a. med avisinnlegg. Han døde 1949.

Forfatterens forord fra 1947

Jeg har vært meget interessert i turisttrafikken i Romsdal fra jeg var skyssgutt hos min far, og senere som eier av hester og automobil i denne turisttrafikk.

Jeg har derfor undersøkt om det finnes en bok som viser hvordan den har utviklet seg. Da dette ikke er tilfelle, har jeg, etter opptegnelse som jeg selv har gjort, prøvet å lage en slik sammenhengende framstilling av denne trafikken i Molde og Romsdal gjennom de siste 100 år.

Med denne innledning er det mitt håp og tro at denne bok vil bli lest av mange, og særlig Moldensere og Romsdalinger. Derved vil disse menn og kvinner som hver og en la ned et stort arbeid for turisttrafikkens fremme i Molde og Romsdal, bli husket av våre efterkommere. Vi vil minnes dem.

Johan J. Setnes

Utgitt i 1995

Turisttrafikken i Molde og Romsdal gjennom 100 år. 1847-1947.jpg

ISBN: 82-90169-47-7
Pris kr 200,-