Ottar Ødegård

Sjukdomar og helsestell i Romsdal – Ei artikkelsamling

Overlege Ottar Ødegård (f. 1928) har skrive lokalhistoriske artiklar om sjukdom og helsestell i 20 år. I denne boka presenterer vi eit utval av desse artiklane. Boka, som kom til 400-årsjubileet for det offentlege helsevesenet i Norge, er eit viktig bidrag til den lokale markeringa.

«At en spesialist i ortopedisk kirurgi skriver om sykestell, smittsomme sykdommer, forebyggende og miljøhygieniske tiltak, er uvanlig. Ottar Ødegård har en lang kirurgisk karriere bak seg, mest fra Norge, men også flere år i Sør-Afrika. Han har sett 45 års utvikling av dagens medisin, men har også evnet å se langt tilbake på utviklingen av helsestell og forebyggende arbeid i sin hjemkommune, Fræna, i Romsdal og i hele fylket, ja, landet.»

Dag Brekke, overlege, leder av Jubileumskomiteen for Møre og Romsdal

Sjukdomar og helsestell i Romsdal .jpg

ISBN: 82-90169-72-8
Pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)

Bestill boka

NB! Porto kjem i tillegg til prisen.