KNUT EVEN ISAKSEN

Fengselsforhold og fangebehandling I Romsdal gjennom 250 år

Rådstua og fengslet var blant de få bygningene som stod igjen i Molde sentrum etter krigshandlingene i aprildagene 1940. Dette er gamle bygninger med en mangfoldig og spennende historie som aldri før er beskrevet. Bli med inn og utforsk denne historien!

Forfatteren av boka, Knut Even Isaksen er født i Molde i 1954. Han er cand. jur. og arbeider ved fylkesskattekontoret i Møre og Romsdal.

Rådstua og fengslet var blant de få bygningene som stod igjen i Molde sentrum etter krigshandlingene i aprildagene 1940. Dette er gamle bygninger med en mangfoldig og spennende historie som aldri før er beskrevet. Bli med inn og utforsk denne historien!

Forfatteren av boka, Knut Even Isaksen er født i Molde i 1954. Han er cand. jur. og arbeider ved fylkesskattekontoret i Møre og Romsdal.

«Kunnskaper om og innsikt i historiske forhold innen strafferettspleien er et forsømt kapittel. Det faktum at mange straffeinstitusjoner fortsatt holder hus i bygninger fra det forrige århundre gir også muligheter for at veggene «taler» til oss. Styrken med denne boka om fengselsforhold i Romsdal er at den bygger på et avgrenset område der det er gått i dybden for å hente ut all den informasjon det er mulig å få fram. Framstillingen er derfor konkret og livsnær. Det er mitt håp at boka vil gi identifikasjons- og gjenkjenningseffekt for lokale lesere samtidig som den vil gi et viktig tilskudd til den nasjonale strafferettshistorie.»

Ståle Olsen – underdirektør Vestre fengselsdistrikt

Fengselsforhold og fangebehandling I Romsdal gjennom 250 år.jpg

ISBN: 82-90169-53-1
Ny pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)