Hans Olaf Brevig

HEIMEVERNET I MØRE OG ROMSDAL 1947-2003

Det var veteraner fra Felttoget i 1940 som var ildsjelene bak HV-11. De hadde erfaring fra motstandsarbeid og ble på den måten ryggraden i de vanskelige pionerårene. Forfatteren viser hvordan brennende forsvarsvilje og pågangsmot overvant mangel på utstyr og våpen.

Større øvelser med mange HV-soldater innkalt, har fått fyldig omtale i boka. Her finner vi ofte de beste historiene.

I midten av 1950-årene ble Sjøheimevernet etablert i vårt didtrikt, med hovedbaser i Fosnavåg og Hellandshamn. Disse styrkene har topp prioritet i dag.

Forfatteren presenterer et alvorlig tema i en lett, fortellende stil. I alt har ca. 24.000 mann tjenestegjort i Land- og Sjøheimevernet, og forfatteren følger utviklinga gjennom 56 år. Boka går ned på personnivå, er gjennomillustrert, og har et fyldig register med 1500 oppslagsord som gjør det lett å finne fram til folk, steder og hendelser.

INNHOLDSLISTE

Kapittel 1: Pionerårene 1947–1950
4000 pliktige HV-soldater i Møre og Romsdal ……..16
Oberstløytnant Elias Olsen Eide den første distriktssjefen 1947–63 ........16
Major Odd Østigård – HVs krumtapp ........17
Det gjelder å være forberedt ........19
Da HV kom til områdene ........20
HV-område 11307, Sør-Aukra og Sandøy vokser frem ........21
Etablering av Heimevernet i Nesset ........22
Minne fra fine år i Heimevernet ........23
Reiseinstruktørene ........27
Retningslinjer for godkjenning av vernepliktige og frivillige ........28
Opplæring av områdesjefer ........28
HV på saueberging ........30
Status for HV 11 etter det første året ........30
Frivillige til Heimevernet ........31
Forsvarsviljen blir styrket ........32
Øvelser med dårlig utstyr ........32
Realistisk beredskapsøvelse ........33
Beredskapsløp i sterkt snefall ........34
Opplæring av troppsbefal og instruktører ........34
Skodje og Vatne HV-område 11202 ........35
Julehilsen til befal og mannskaper, fra generalinspektøren ........38
En «lyn forbanna» områdesjef ........39
Fordeling av geværløp skaper misnøye ........40
Den største heimevernsøvelsen
i Møre og Romsdal ........41
Søknad til kronprins Olav ........43
Styrkeoppgave for HV 11 ........43
Områdesjef sendte ikke reiseregninger ........44
Stor øvelse for Molde og Bolsøy
HV-område 11303 i 1949 ........44
Penger til kurs og øvelser ........46
HV 11 inn i fastere former ........47
HV overtar tyske kanoner ........48
Da Ålesund ble reddet fra vannkrise ........53
Den største militærøvelse i Norges historie ........54
Gode historier som gjenspeiler HVs egenart ........54
Bedriftsheimevern ........54
Gode råd om effektiv tjeneste ........55
Innkallelse til vinterøvelse i 1952 ........56
Ålesund HV-område 11205. De første 10 årene ........56
Eid og Veøy, HV-område 11301 ........59
Voll, Grytten og Hen, HV-område 11207 ........61
Vestnes HV-område 11306 ........62
Min tid i to heimevernsområder ........66
Heimevernets dag markert i 1950 ........67
Stranda og Stordal HV-område 11108 ........67
Sunnylven HV-område 11106 ........68
En nøktern vurdering av en sammenhengende øvelse på Setnesmoen i juni 1952 ........68
Våpenskjøtsel i HV-distrikt 11, materiellmønstring ........69
«Adskillig misnøye blant områdesjefene» ........69
UFO observert av HV-lag ........70
Ulykker under øvelser ........70
Luftvarsling ........71
Områdestabskurs 6/12 – 12/121953 ved Julneset fort ........71
Omvæpningen ........74
Hilsen til Heimevernet fra statsråd Jens Chr. Hauge ........74
Heimevernet – et positivt begrep i folks bevissthet ........75


Kapittel 2: Konsolideringsårene 1954–60
Øvelse «Ålesund» ........77
Klage på Julneset fort ........78
«Karer som er vand med storm og store båre» ........79
Misbruk av uniformseffekter ........79
HV 11 får ny organisasjon ........80
Rapport med hard kritikk ........81
Prøve til det militære skimerket ........82
Gjemnes HV-område ........83
Snikskyttere i Heimevernet ........84
HV 11 blant pionerene i landet ........85
Treningssenter for HV 11 på Ørskogfjellet ........85
Heimevernbladets reportasje om HV-leiren ........91
Harald Stamnæss, HV-leirens far ........92
Styrket og konsolidert ........92
Samarbeid mellom HV 11 og skikretsene i Sunnmøre og Romsdal ........93
Gode historier som gjenspeiler HVs egenart ........98


Kapittel 3: Organisasjonen styrkes 1960–70-årene
Heimevernets landskonkurranse på Setnesmoen i 1961........101
Major Karl Vilnes, distriktssjef 1963–1982 ........106
Distriktssjefen bekymret og optimistisk ........106
Årsmøte i distriktsrådet i HV 11 ........107
Heimevernet 1964/65 ........108
Tøff feltøvelse for Molde HV-avsnitt ........109
Vennskapsbyene Ålesund–Randers ........110
Hjelp til det sivile samfunn ........110
HV yter hjelp ved rasulykken
på Sæbø i 1968 ........110
Avsnittsøvelse på Søre Sunnmøre ........111
Hektisk kursvirksomhet ........111
HV-major Ivar E. Olsbø ........112
Nordfjordinger og Sunnmøringer i fellesøvelse ........112
Omvæpning og kurs ........113
Veteraner i Stranda HV-område ........113
Diplomdryss i Ålesund ........114
HV-gull til tre bla’ Sandnes ........114
HV-kaptein Sverre M. Sandnes ........114
Kurs for pionerer ........115
Min tjeneste i HV 11. Av kaptein Ingar Aas ........116
HV-ungdommen ........117
Vpl Major Oddfinn Thue ........127
Molde HV-ungdom - tilbakeblikk ........127
HV-øving i Geiranger i midten av 1960-årene. Av kaptein Einar Meringdal ........131
Skarpskyttere trener i vinterstorm ........132
«Gange-Rolf 1969», en storøvelse ........132
Konebesøk i leiren og sjefskifte i Sunndal HV-område ........134
HV-soldat skyter fra rullestol ........134
Glimt fra en HV-soldats opplevelser. Av Hans Olaf Brevig ........135
Norge, mitt Norge – sover du trygt…? ........137
Heimevernet 30 år etter krigens slutt ........138


Kapittel 4: 1980-årene – stabilitet og ro
Innstillingen fra Forsvarskommisjonen ........141
En mannsalder for HV ........141
Major Birger Lilleheim, distriktssjef i 1982–83 ........141
Kaptein Knut Nærø ........143
Oberstløytnant Ole Per Lilienskjold Magnus ........144
Småhistorier i HV 11 ........145
En kvartermester ser tilbake. Av kaptein Peder Magne Holmen ........146
Vinterøvelsen på Skaret 1983. Av sersjant Konrad Moe ........150
Landskytterstevnet på Skotten i Fræna i 1983 ........153
Heder og ny bro til løytnant Jon Høsteng ........154
Fin innsats av HV 11 under landskonkurransen i 1984 ........155
Stor fellesøvelse, Land- og Sjøheimevern ........155
Områdesjef kaptein Arve Tovan ........158
Kaptein Olav Skjelvik ........159
Bærebjelker i HV-huset forsvinner ........161
Ørsta HV-område 11104 øver i stormkast og regn ........162
Tanker om krigsutbruddet 9. april og fredsdagen 8. mai. Av kaptein Lars Tunheim ........162
Effektiv utdannelse av lagførere ........164
Oberstløytnant Arne Vågseter ........164
En styrket organisasjon ........165


Kapittel 5: Nye utfordringer etter den kalde krigen
Oberstløytnant Kjell Johan Hansen ........175
Kaptein Karl Berge Grindvik ........176
Kongebesøket 28. april 1990 ........177
HV 11s effektive innsats da orkanen slo til ........180
Faneoverrekkelse ved HV 11, 28. juni 1992 ........183
Oberstløytnant Ulf Tore Kolstad ........184
Romsdal HV-avsnitt 112 ........185
Romsdal Stabsområde 11201 ........186
Sunndal HV-avsnitt 115 ........188
Heimevernet overtar Setnesmoen i 1995 ........188
Heimevernet 50 år ........190
Oberstløytnant Helge Thomassen ........191
Førstesekretær Aase Outzen hedret etter 43 år i HV 11........194
HV 11 har fått sin bauta på Setnesmoen ........195
Unik kontinuitet i Fræna og Eide HV-område 11403........197
Krigsveterantreff på Setnesmoen 7. juni 2003 ........198
Lokalisering av HV 11 ........199
Heimevernets framtid ........201
Fylkesmannen og HV 11........203
Kommandørkaptein Oddvar Naas ........204
Oberstløytnant Harald Valved ........206
Ved veis ende i Molde Leir ........207
Møre og Romsdal Heimevernsdistrikt 11 ........209
Oversikter ........213


Kapittel 6: Etablering av Sjøheimevernet (SHV)
SHVs kontroll - gruppestasjoner ........231
Effektivisering av utdannelsen i SHV ........233
Avsnittsjef Charles Remø 1954–1969 kaster blikket bakover ........234
Avsnittsjef Håkon Lie
1970–1990 ........236
Sjøheimevernet, generelt. Av kapteinløytnant Bjørn Olav Bruteig ........238
Sjøheimevernets landskonkurranse i 1970 i Ålesund ........240
SHVs landskonkurranse i 1980 ........246
Sjøheimevernets støtteforening ........248
SHV Ungdomsgruppe ........249
Sjøheimevernet i 90-årene ........249
Fra Ålesund Radio til Sjøheimevernets sambandsstasjon ........250
Sjøheimevernet inn i ei ny tid ........252
Sjøheimevernet i skarpt oppdrag ........254
EPILOG ........259
REGISTER ........260

hv-i-mr-1947-2003.jpg

ISBN: 82-90169-75-2
Pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)