Henrik O. Røvig

NOEN FAMILIER OG ÆTTER AV RAUMADALSFOLKET (2. utgave)

«Noen familier og ætter av Raumadalsfolket» – populært kalt Raumadalsfolket – foreligger nå i ny utgave. Det skulle gå 30 år fra den siste boka ble solgt til en ny utgave var i handelen. Henrik O. Røvig forsket nesten 20 år på slekter i Grytten og Hen med inngiftede slekter. Hans innsats fortjener at nye generasjoner skal ha tilgang til opplysningene.

I 2. utgave er det foretatt både rettelser og tilføyelser. Et trettitalls personer har bidratt, bl.a. er det tatt hensyn til alle merknader som Andreas Normann (1911-1991) i sin tid kom med. Boka har økt i omfang med ca. 10% i forhold til 1. utgave, og i tillegg er det utarbeidet etternavns- og stedsnavnsregister slik at det skal være lettere å finne fram.

raumadalsfolket2utg.jpg

ISBN: 82-90169-80-9
Pris: kr 200,- (medlemspris kr. 150,-)