Per Arnt Harnes

Kortgardboka

Bygda Kortgarden strekker seg langs Fannefjorden fra ­Ullaland i øst til Mauset i vest. Det som på 1800-tallet var ei jordbruksbygd, ble på 1900-talet et travelt industrisamfunn med opp mot 200 industriarbeidsplasser på det meste. ­Kortgård fabrikker var «motoren» i bygda med tønnefabrikk, konfeksjon, sagbruk, ­møbel­fabrikk, fraktefart og land­handel. Flere mindre bedrifter ble også etablert, og mangfoldet gjorde at kulturlivet blomstra.

Bygdefolk og andre involverte har mye å fortelle om livet i Kortgarden, og det er dette lektor Per Arnt Harnes formidler i boka. Storparten av bildematerialet er samla inn nå, og det har ikke vært vist før.

Innhold

Forord
En rundtur gjennom bygda
På landet – av Gunnar Talsethagen
Min barndoms sommerparadis på Ulleland i 1930- og 40-årene
Næringslivet i Kortgarden
    Tradisjonell kombinasjon av jordbruk, skogbruk, fiske og håndverk
    Jakting
Kortgård fabrikker
    Kristian og Ole Kortgård – flytting til Kortgarden
    Fraktefart og produksjon av sementstein
    Den første tønnefabrikken og eget sagbruk
    Etablering av landhandel og overgang til aksjeselskap
    Vekst og framgang gjennom 1930-årene
    Vanskelige krigsår
    Glansperioden fra 1945 til 1960-årene
    Butikkdrifta ved Kortgård handel
    Liv og røre på fabrikkområdet
    Kortgård møbelfabrikk
    Tønnefabrikk på Nesjestranda – avdeling under Kortgård fabrikker
    Tønnefabrikk på Færøyene
    Almar Nordhaug – en ressursperson for Kortgård fabrikker
    Båter og fraktefart
    Bedriftens lastebiler
    Hybelhuset – Nybygget
    Hybelliv med samhold og trivsel
    Minner frå arbeidsåra ved konfeksjons­fabrikken – av Anne Grete Malo
    Ansatte ved Kortgård fabrikker
    Nedgangstider fra midten av 1960-årene
    En økonomisk analyse av Kortgård fabrikker – av Per H. Eide
    Konkurs og nyetablering
    Kortgård Treindustri AS
    Marvin Amundsgård ser tilbake
    Dugnadsarbeid ved tønnefabrikken for nytt grendahus
    Klokseth Eiendom AS og Parat AS – produksjon av redningstau
    Leif Atle Nordhaug om Kortgård interiør, Norinteriør og La Nordhaug
Ullalandssaga – Asbjørn Ytterhaug
Kristengårdfamilien og fraktefart
Reitanfamilien på Midt-Mauset – smie og verksted, minkoppdrett og drosjeløyve
Thomas Ulleland Trevarefabrikk – Mørebygg brentpanel
Hilmar Risan – slakteri, slakterforretning og pelsdyroppdrett
Verkstedet på Mauset – Olav Heggem og Øystein Heggem
Handelen i bygda
    Til Kleive (Nes) eller Talset for å handle
    Butikken til Berta Nakken og avviklingen av Kortgård handel
    Frisørsalongen
Kommunikasjon og samferdsel
    Rutebåten
    Vegforbindelsene
    Bussruter
    Posten
    Bankvirksomhet
    Telegraf og telefon
Skolegang – Risan skule
Kulturlivet i bygda
    Bedehuset og misjonsforeninger
    Bedehusaktiviteter – Olav og Oddbjørg Risahagen tenker tilbake
    Avholdslaget Snøklokka
    Ungdomslaget Dagsprett
    Bygdabadet – Risan husmorlag
    Skytterlaget 7. juni Kortgård
    Skålheim idrettslag
    Kortgård hornmusikklag
    The Silver Stars
Kortgarden i dag – bilder av bygda fra sjø og land
Oversiktskart
Notehenvisninger
Kildeliste
Informanter
Bildematerialet

2017-kortgardboka.jpg

ISBN: 978-82-93345-09-1
400,- (medlemspris kr. 350,-)

Bestill boka

NB! Porto kjem i tillegg til prisen.