Nyhetsarkiv

30. mai 2019

Kongens fortenestemedalje til Bjørn Austigard

Vår kjære styreleiar sidan 1984 er tildelt Kongens fortenestemedalje. Han fekk medaljen overlevert av Moldes ordførar ved ei høgtideleg tilstelling på Romsdalsmuseet den 29. mai 2019. Bjørn får medaljen for sitt omfattande arbeid med lokalhistorie både som tilsett ved Romsdalsmuseet og som leiar for Romsdal sogelag. Det vart lagt stor vekt på hans omfattande produksjon av lokalhistorie og hans innsats for formidling av lokalhistoria.
8. mars 2019

Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.
28. okt. 2018

Bok om kyrkjene i Romsdal

Vi planlegg å gje ut ei bok med omtale av alle kyrkjene i Romsdal. Max Ingar Mørk er engasjert som forfattar. Vi tek sikte på at boka kjem ut i 2021.
 
Takk til @Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til "Kyrkjene i Romsdal"
24. sep. 2018

Årsskrift 2018

Årsskrift 2018 har over 30 artiklar frå heile Romsdal.
Boka er på 348 sider. .
Det lønner seg å vere medlem. Då får du boka direkte i postkassa!
Kontakttelefon: 976 61 964

 

14. juli 2018

Gulltransporten har fått ny aktualitet

Boka vår Gulltransporten - dramaet dag for dag har fått ny aktualitet etter at Svein Kroken har åpna utstilling om gulltransporten i ei gammel jernbanevogn ved Trollveggen besøkssenter i Romsdalen. Boka kan kjøpes ved utstillinga, eller bestilles hos oss (klikk på lenka "Bøker" ovenfor).
10. des. 2017

Kortgardboka i salg

Kortgardboka av Per Arnt Harnes blei lansert 10. desember 2017. Boka som er på 269 sider, omtaler det rike næringslivet som har vært i bygda, både industri- og håndverksbedrifter og handel. Dessuten skole, kommunikasjoner og kulturlivet med lag og foreninger. Boka har en mengde både gamle og nye bilder, mange har aldri vært vist offentlig før. Som billag følger et navne- og stedsregister. 
 
Boka er til salgs i utvalgte butikker og bokhandler for kr 400.
Vi kan tilby boka til medlemspris kr 350.
8. okt. 2017

Gulltransporten i nytt opplag

Gulltransporten – dramaet dag for dag er nå kommet i nytt opplag og er til salgs i bokhandelen. Kan også bestilles på post@romsdal-sogelag.no.
 
Medlemspris kr 225. 
Pris i bokhandel kr 275.
2. mars 2016

Minnesmerke

Som du vil sjå har vi lagt ut det vi har av innsamla minnesmerke til no

12. jan. 2016

Minnesmerkeinnsamling

Redaksjonsmøte for klargjering av heimesida vår for publisering av minnesmerke. Frå venstre: Tomas Amsrud, Rolf Strand, Odd Fremstedal, Dag Skarstein

17. jan. 2014

Eldre årgangar søkbare på nettet

Du kan no søkje i eldre årgangar av Årsskrift på nettet. Gå inn på Årskrift frå forsida. Søket er basert på ei løysing frå Google og er ikkje heilt som vi ønkjer det enno, men det går godt an å bruke det allereide no. Lukke til!
5. juli 2013

Bok-nytt

På forsommeren i år ga Oskar Sylte Mineralvannfabrikk ut boka
Et brusende liv : historien om Oskar Sylte, familien og bedriften.
av Kjell Herskedal.
2. juli 2013

Gravminnet over Anna Cathrine Dahl f. Dreyer ferdig restaurert

Etter initiativ og finansiering fra Romsdal sogelag er korset på grava til Anna Cathrine Dahl f. Dreyer ferdig restaurert og satt opp igjen.
25. april 2013

Velkomen til ny nettside

Som du ser har vi fått ny nettside. Med god hjelp frå EKH Grafisk har vi fått ei moderne side med fleire nye funksjonar. Vi håper at den blir meir oversiktleg for deg som brukar og at det blir lettare å kontakte oss både for medlemer og andre. For oss er det i alle fall eit stort framsteg. Den nye sida gjer at vi no kan legge ut nye ting mykje enklare. Vi har bestemt at alle årsskrifta fram til 2010 skal leggast ut i søkbar form, dessutan har vi tenkt å få ut fleire kjeldeskrift. Dette kjem litt seinare på året. Det du allereide no kan kose deg med, er vårt store prosjekt med å samle inn bygdesongar (Sjå eiga sak).

Vi tek gjerne i mot ris og ros og forslag på kva vi skal bruke vår nye nettside til.

25. april 2013

Bygdesongar

No kan du sjå resultatet av vår innsamlingsaksjon av bygdesongar.

Vi takkar hjarteleg alle som har sendt inn songar.

5. mars 2013

Parelius-seminaret 2013

Tema: Frå stemmerett til likestilling? 100 år med stemmerett for kvinner 1913-2013.

1. mars 2013

Årsmøte 2013

Årsmøtet til Romsdal sogelag er tirsdag 5. mars 2013 på Gildehallen kl 1900. Årsmøtepapira blir snart sendt i posten til medlemmene.

2. jan. 2013

Nye spørsmål til medlemmene

Vi har sendt ut nye spørsmål. Sjølvsagt kan ikkje-medlemmer også svare. Sjå "Hovudside - Spørsmål til medlemmene.