Årsskriftredaksjonen

Redaksjonsarbeidet

Redaksjonen forsøker hvert år å få med artikler fra de ulike delene av Romsdalsområdet med tidligere Sandøy kommune, Midsund kommune og Nesset kommune, i tillegg til Vestnes, Rauma, Aukra, Molde og Hustadvika kommuner.

Alle innsendte artikler blir gjennomgått og vurdert av de tre redaktørene som avgjør om artiklene skal publiseres. Noen av artiklene er skrevet av artikkelforfattere på oppfordring fra redaksjonen.

Blant redaktørene utpekes en hovedredaktør, for tiden Per Arnt Harnes, som står for oppfølgingen av de fleste artiklene overfor trykkeriet EKH Grafisk. Etter at første-korrekturen foreligger fra trykkeriet, får artikkelforfatterne tilsendt artikkelen til korrekturlesing. Redaksjonen leser også korrektur av artiklene.


Innsending av artikler

Redaksjonen ønsker gjerne å få tilsendt artikler til vurdering. Disse kan sendes til: per.arnt@romsdal-sogelag.no

Når artiklene skal bearbeides ved trykkeriet, er det ønskelig at artikkel-teksten foreligger i et word-dokument. Eventuelle bilder, gjerne nummererte, bør sendes i best mulig kvalitet/oppløsning for seg, eventuelt kan bilder også skannes ved trykkeriet. Bildetekstene kan skrives i et eget word-dokument med nummerhenvisning.

Fristen for innsending av artikler til 2024-årsskriftet er 1. juni.

Redaksjonen kan dessverre ikke honorere artikkelforfatterne, men de får fire gratis-eksemplar av boka.

Redaksjonen

 


Redaktørene 2023-24

Medlemmene til redaksjonen for Romsdal sogelags årsskrift velges for ett år av gangen. Under årsmøtet i mars 2023 ble disse tre valgt til redaktører:

Per Arnt Harnes
adr. Ingrids veg 6, 6429 Molde.
Tlf. 97084215.
E-post: per.arnt@romsdal-sogelag.no

Dag Skarstein 
adr. Bolsøyvegen 6, 6415 Molde.
Tlf. 90517447.
E-post: dagskars@online.no

Turid Leirvoll Øverås 
adr. Neråsvegen 60, 6470 Eresfjord.
Tlf. 95206213.
E-post: turid.borgny@outlook.com