Bli medlem

Pr. 1. januar 2019 er medlemstalet rundt 900.

Kontingenten for 2019 er kr 300,- og i denne prisen er årsskriftet inkludert. Årsskrift som kjem vanlegvis i november/desember.


Vervepremie
Den som vervar seg sjølv eller andre får vervepremie i form av tre eldre årsskrift. Aktuelle årsskrift finn du her .

Nye medlemmer?
Det siste året har Romsdal sogelag mist ein god del fleire medlemmer enn vanleg. Sjølv om nye kjem til, er det ikkje nok til å halde medlemstalet oppe. Dei fleste er strokne fordi pårørande melder frå om at han eller ho er død, men det finst sjølvsagt også nokre få som melder seg ut på grunn av høg alder eller dårleg helse.

I mange år har medlemsverving stått på dagsordenen. Dei siste åra har vervepremien vore to eldre årsskrift til den som vervar eitt nytt medlem.

Denne gongen vil vi auke/forandre vervepremien til tre årsskrift i håp om at dette vil hjelpe på vervelysta.