PARELIUS-SEMINARET

Dette er eit fag-seminar som Romsdal sogelag arrangerer kvart vår. Fagfolk blir engasjert til å halde 3-4 foredrag om eit tema/emne. Deltakaravgifta er rimeleg fordi storparten av reise- og honorarutgiftene til foredragshaldaren blir dekte av Margit og Morten Parelius' minnefond. Parelius-seminaret er derfor fellesnamnet på dette tiltaket.

Første året det vart arrangert var i 1996 og sidan har det vore årvisst med 35-60 deltakarar frå heile Møre og Romsdal.


Emna som har vore tatt opp til no, er desse:

 • 1996: Amtmannsarkivet for Romsdals Amt v/ Elin Jacobsen
 • 1997: Eldre kommunale arkiv v/ Ingrid Synnøve Rian
 • 1998: Bygdebokarbeid v/ Mads Ramstad, Harry Hestad og Jostein Sande
 • 1999: Utvandring v/ Rasmus Sunde og Rolf Strand
 • 2000: Romsdalsdialekten – kva veg tek han? v/ Helge Sandøy og Dagrun Gjelsvik Austigard
 • 2001: Stadnamn i skrift og tale v/ Ola Stemshaug
 • 2002: Kvinnehistorie v/ Sølvi Sogner
 • 2003: Det offentlege helsestell 400 år
 • 2004: Arkiv i Møre og Romsdal
 • 2005: Jordskifte og hamskifte på 1800-talet v/Ola Svein Stugu og Mads Langnes
 • 2006: Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal v/Frode F. Birkeland
 • 2007: Landslaget for lokalhistorie v/Kurt Tverli og Jostein Molde
 • 2008: Skifte som kilde i lokalhistoria v/Jonny Lyngstad
 • 2009: Digitalarkivet – arkivmateriale som kjelde til fortida v/Yngve Nedrebø
 • 2010: Elektrisitet og andre energiformer v/Tore Witsø og Bjørn Austigard
 • 2011: Romsdalsk språkhistorie v/Helge Sandøy
 • 2012: Nils Parelius’ arkeologiske registreringar v/Bjørn Austigard m.fl.
 • 2013  Stemmerettsjubileet v/ Eivind Hasle
 • 2014  Militærhistorie frå 17- og 1800-tallet ved Astrid Løvlien
 • 2015 Gamle romsdalskart og rekonstruksjon av Grand Hotell v/ Anders Kvernberg
 • 2016 Lokalhistorisk arbeid i Romsdal. Kva med framtida?
 • 2017 Statsmakt og kyrkje etter Luther v/ Arnfinn Kielland og Kyrkjebygg og kyrkjebygging i Romsdal frå reformasjonen til i dag v/ Bjørn Austigard
 • 2018 Den nynorske songskatten v/Terje Aarset
 • 2019 Det blei ikkje arrangert seminar dette året
 • 2020 Det blir ikkje arrangert seminar dette året