Styret

Styret i 2018 sett frå høgre: Solveig Flemmen, Rolf Strand, Bjørn Austigard, Dag Skarstein, Mads Langnes og Randi Ingunn Selnes (vara)


Styret 2018

Leiar: Bjørn Austigard
Nestleiar: Dag Skarstein
Skrivar: Mads Langnes
Kasserar: Solveig Flemmen
Styremedlem: Rolf Strand
Varamedlemmer: Kenneth Staurset Fåne, Rannveig Jenset og Randi Ingunn Selnes

Revisor: Konrad Moe, vara: Rolf Solbakken 
Redaktørar: Bjørn Austigard, Dag Skarstein, Rolf Strand

Valgkomité:  Anne Juveli Ludvigsen, Jørn Sorthe og Stig Ove Voll