Parelius-seminaret 2013

Tema: Frå stemmerett til likestilling? 100 år med stemmerett for kvinner 1913-2013.

Eivind Hasle vil halde to foredrag om dette emnet:

1. Om innføringa av allmenn stemmerett, med hovudvekt på stemmerett for kvinner. Internasjonale og nasjonale strømningar, konfliktlinjer og foregangspersonar.

2. Føregangskvinner i lokalpolitikken i Møre og Romsdal. Refleksjonar om utviklinga av likestilling i ulike kommunar, fogderi og i fylket vårt fram mot situasjonen i dag.

Tid: Måndag 18. mars 2013 kl. 18.30 - ca 21.00
Stad: Reknesstabburet, Romsdalsmsueet
Pris: kr 50,- pr. deltakar (inkluderer enkel servering)

Påmelding til: Bjørn Austigard, Birkelandvegen1 A, 6416 Molde post@romsdal-sogelag.no, mobil 976 61 964
Påmeldingsfrist: fredag 15. mars 2013


Publisert 5. mars 2013

Siste nytt

8. mars 2019

Medlemsturen 2019 rundt Langfjorden er fullteikna

 Alle plassane i bussen er nå fylt opp - ventelista er óg rimeleg lang.

8. mars 2019

Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.
3. feb. 2019

Parelius-seminar 2019

Styret har vedteke at det av ymse årsaker ikkje blir noko Parelius-seminar i 2019.

Gjensidige.jpg
28. okt. 2018

Bok om kyrkjene i Romsdal

Vi planlegg å gje ut ei bok med omtale av alle kyrkjene i Romsdal. Max Ingar Mørk er engasjert som forfattar. Vi tek sikte på at boka kjem ut i 2021.
 
Takk til @Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til "Kyrkjene i Romsdal"

> NYHETSARKIV