Årsskrift 2019

Vi er litt tidlegare ute i år enn vanleg. Årsskriftet blei sendt i posten den 15. november. Mange har nok fått det levert direkte allereide.

Publisert 18. nov. 2019

Siste nytt

1. april 2020

Digitalt årsmøte i Romsdal sogelag

Styret held på og planlegg eit digitalt årsmøte. Medlemmene vil få tilsendt eit brev i posten om gjennomføringa. Førebels kan du sjå årsmøtepapira her.

18. mars 2020

Til alle medlemmer i Romsdal sogelag

Årsmøtet som skulle haldast 17. mars, blei som kjent avlyst. Val av leiar og styre blei dermed ikkje halde, men både leiar og resten av styret held fram i sine verv til nytt årsmøte kan haldast. Dette gjeld også redaksjonen og arbeidet med Årsskrift 2020 er i full gang.

Turen vi planla den 25. april har vi utsett på ubestemt tid. Dei som har meldt seg på, blir no strokne, og dei som allereie har betalt, får pengane returnert til den kontoen pengane kom frå.

Det er uråd å seie om det blir nokon tur på denne sida av sommaren, eller i det heile i år. Eventuell ny tur vil bli godt annonsert.

Styret

17. jan. 2014

Eldre årgangar søkbare på nettet

Du kan no søkje i eldre årgangar av Årsskrift på nettet. Gå inn på Årskrift frå forsida. Søket er basert på ei løysing frå Google og er ikkje heilt som vi ønkjer det enno, men det går godt an å bruke det allereide no. Lukke til!

> NYHETSARKIV