Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.

Leiar: Bjørn Austigard 
Nestleiar: Dag Skarstein 
Skrivar: Mads Langnes 
Kasserar: Solveig Flemmen
Styremedlem: Rolf Strand 
Varamedlemmer: Kenneth Staurset Fåne, Rannveig Jenset og Randi Ingunn Selnes

Revisor: Konrad Moe, vara: Rolf Solbakken 
Redaktørar: Bjørn Austigard, Dag Skarstein, Randi Ingunn Selnes

Valgkomité:  Jørn Sorthe, Stig Ove Voll og Jarle Sanden


Publisert 8. mars 2019

Siste nytt

18. mars 2020

Til alle medlemmer i Romsdal sogelag

Årsmøtet som skulle haldast 17. mars, blei som kjent avlyst. Val av leiar og styre blei dermed ikkje halde, men både leiar og resten av styret held fram i sine verv til nytt årsmøte kan haldast. Dette gjeld også redaksjonen og arbeidet med Årsskrift 2020 er i full gang.

Turen vi planla den 25. april har vi utsett på ubestemt tid. Dei som har meldt seg på, blir no strokne, og dei som allereie har betalt, får pengane returnert til den kontoen pengane kom frå.

Det er uråd å seie om det blir nokon tur på denne sida av sommaren, eller i det heile i år. Eventuell ny tur vil bli godt annonsert.

Styret

17. jan. 2014

Eldre årgangar søkbare på nettet

Du kan no søkje i eldre årgangar av Årsskrift på nettet. Gå inn på Årskrift frå forsida. Søket er basert på ei løysing frå Google og er ikkje heilt som vi ønkjer det enno, men det går godt an å bruke det allereide no. Lukke til!

> NYHETSARKIV