kamerakor.jpg

 Dette er et bilde av "Kamerakoret" i  2000. Dette koret eksisterte bare for å lage forsidebilde til "Molde, Molde som en sang. Moldesangboka" Foran fra venstre: Synnøve Ullaland Talsethagen. Marit Mordal. Åshild Stubø Gundersen. Bak: Bjarne Løding, Rolf Strand, Ola Gjendem, Tor Melsæter, Arne Olsen

Sangkor i Molde

Sangkor i Molde. En kort oversikt. (Siste ajourføring 18/4-2017)

Av Rolf Strand

I Molde har det gjennom tidene vært mange sangkor. Flere av disse eksisterer ikke mer, mens andre er i full virksomhet. Med Molde menes her Molde kommune etter 1964, som da omfatter disse kommuner før 1964; Molde by, Bolsøy og deler av Veøy og Nord-Aukra.

Dette er et forsøk på å lage en oversikt. Dersom du finner feil eller har opplysninger, er jeg glad for å få beskjed rolf.strand@mimer.no

 

Kor som er i drift 2016

Bolsøy menighetskor. Dette  koret ble stiftet i 1983 i samband med at organist Johan Moen ble tilsatt i en utvidet stilling. Koret er omtalt i "Røbekk kirke 1898-1998."side 45 og side 47-49

Fuglset mannskor. Dette koret ble stiftet 27.september 1944. Den første dirigenten var Martin Mauseth, som startet 24.oktober 1944. Da hadde Alf Hansen vært midlertidig dirigent et par uker.  Jubileumsbøker: «Fuglset mannskor 1944-1984. 40 år Jubileumsskrift». «Fuglset mannskor. Jubileumsskrift 1944-1994».I boka om oppvekst på Fuglset "Oksemelk, småjævler og mannen som skulle handle Saba" (Leif Magne Flemmen/Konrad Moe 2012) har Dag Skarstein en artikkel om Fuglset mannskor s.194-197. Hjemmeside: www.fuglsetmannskor.no   Det finnes mange musikalske innslag med koret på youtube.com

Humanistkoret Humla. Dette koret er et blandakor, stiftet i 2007. Det er knyttet til Human-etisk forbund. Repertoaret består mye av populærmusikk, og koret synger ikke religiøse sanger. Dirigent er Øystein Heggstad. Hjemmeside: www.humlamolde.com

Kammerskoret. Dette ble stiftet 1987. Koret har som tradisjon å sette opp forestillinger, der elementer som korsang, gruppesang, teaterelementer og regi inngår. Første dirigent var Liv Strømskag. 

Maj7. Dette er et damekor som synger jazz. Siden 1985 har det vært ledet av Martin Vestre. 

Molde damekor. Stiftet 20.januar 1956. Den første dirigenten var kommunal musikkleder Reidar Brehmer. Jubileumsbok «Molde damekor 50 år 1956-2006» 81 sider 

Molde domkantori. Dette koret ble stiftet som ungdomskor i 1967 under  navnet Schola Cantorum. Første dirigent var Knut Aambø. Etter hvert ble det et voksenkor.  I 1983 ble kirka i Molde domkirke i det nye Møre bispedømme. Navnet på voksenkoret ble da Molde domkantori, mens de andre korene beholdt navnet Schola cantorum. Jubileumshefte "Schola cantorum 25 år. 1970-1995" har litt stoff om Molde domkantori. Flere opplysninger finner du her ;molde.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/1935

Moldekoret. Stiftet 11.desember 1925 som Mållagskoret, skiftet navn til Måltrosten 1933 og Molde korforening 1983. I 2012 ble korets navn Moldekoret. Den første dirigenten var Olav Hungnes. Til 70 årsjubileet i 1995 ble det utgitt en fyldig historikk. (Denne finnes ikke i Molde bibliotek).                         Hjemmeside: www.moldekoret.no

Molde kulturskole har mange kor på forskjellig nivå

Molde Soul Children. Dette er et kor som synger soul, pop, gospel etc. Koret er for barn og ungdom fra 6.klasse og oppover. Hjemmeside: soulchildren.no/molde

Musikklinjekoret. Dette er et kor der alle elevene på Molde videregående skoles «Utdanningsprogram for musikk, dans, drama» deltar. Koret har eksistert siden høsten 1994. Korsang er obligatorisk i fagkretsen til elevene. Koret driftes av Molde kulturskole.

Røbekk kirkekor, se Bolsøy menighetskor

Schola cantorum. I 1967 ble det etablert et blandet kor, våren 1970 startet et barnekor og i 1975 et ungdomskor. Da Molde fikk domkirke i 1983, skiftet voksenkoret navn til Molde domkantori..  "Schola cantorum 25 år. 1970-1995" Flere opplysninger finner du her http://molde.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/1934

Skålakoret ble stiftet 1987. Dirigent var Torfinn Reitan

Vivace. Dette koret har medlemmene sine særlig fra Hjelset og Kleive. Det er et blandakor som ble stiftet 19,januar 1986. Første dirigent var Tor Havnevik,Han holdt ut i over 25 år. Så overtok Reidun Vorpsnes, mens nåværende dirigent (2016) er Nina Gjendem. Hjemmeside: www.vivacekoret.no

Kor som har eksistert tidligere

Det meste av opplysninger er hentet fra jubileumsbøkene til Romsdal songarlag. «Romsdal songarlag 25 år 1910-1935» og «Korsong i Romsdal. Romsdal Songarlag 75 år». Dessuten Bolsøyboka bind IV kapittel 28 «Song og musikklivet i Bolsøy». Oppplysninger er også hentet fra Huldt-Nystrøm:  «Sangerliv. Et verk om korsang.»bind 2 (1959)

Arbeidernes mannskor. Dette ble stiftet 1910. Endre Aasen var dirigent. Koret eksisterte minst til 1938. Bilde og omtale i Molde bys historie bind 3 side 339-341.

Bolsøya fikk blandakor omkring 1930, men dette ble nedlagt etter noen år.

Bolsøya  mannskor ble satt i gang etter 1945. Edv. Bolsø har vært drivende kraft.

Den borgerlige forening stiftet 1/12 1877. Omtalt i Dahl:"Molde og Romsdalen". side 33 "...virke til musikalsk udvikling og selskabelig hygge. Øvelser 1 gang ukentlig....."

Det religiøse kor. Dette ble stiftet 1888 med vaktmester Stigum som dirigent.

Fuglset blandakor ble stiftet i 1890-årene med lærer A. Kanestrøm som dirigent.

Glønn, sangforening. Se Ungdomslaget

Hungnes og Groven skolekrets hadde blandakor stiftet i 1890-årene med kirkesanger L. Hungnes som dirigent.

Kleive kyrkjekor starta i 1927/28 med Sigvart Mork som dirigent. Dette eksisterte til 1936

Kleive songkor ble startet i 1937 med lærer Ola Flemmen som dirigent. Det ble nedlagt i 1944.

Koralkvartetten, se Molde kirkekor.

Leik. Dette koret var stiftet innen losje Uredd høsten 1904 sm godtemplarkor. Første dirigent var Endre Aasen. I 1915 ble koret etablert som selvstendig kor. Det eksisterte fram til 1940. Koret er omtalt i heftet «Losje Uredd 50 år. 1895- 1945»

Mannskoret Ljom. Dette var et mannskor stiftet i 1918 med Gabriel Julseth som dirigent, men ble nedlagt etter noen år. Nytt kor stiftet 19.juni 1930. Hermann Dahle var dirigent fra starten og til våren 1940. Koret mistet alle sine eiendeler i bombingen av Molde. Virksomheten ble tatt opp igjen 7.januar 1945 med Ottar Gjendem som dirigent. Koret ble nedlagt rundt 1950.

Mjelvehagen blandakor. Dette koret ble stiftet rundt 1880 med lærer Ole Thorvik som dirigent, mern gikk inn etter noen år.

Mjelvehagen songkor ble stiftet i mars 1914 med lærer Ansgar Berild som dirigent, Rundt 1918 var det opphold noen år før koret kom i gang igjen, I 1936 tok lærer Sigv. Mork over som dirigent. Koret var i virksomhet til 1961.

Molde barnekor ble stiftet på 1950-tallet. Det eksisterte i 1958, og i 1962 fikk koret sin fane (RB 1962 5.mai) . I 1962 var musikkleder Ola Aas dirigent. Koret var et jentekor som hadde ca. 20 medlemmer da det ble stiftet

Molde kirkekor ble startet 1910 med organist Ottesen som dirigent. I 1914 gikk dette ut som kirkekor, og fikk navnet «Ottesens kor»

Molde kirkekor. Nytt kirkekor ble startet med kirkesanger N. Kjøsnes som dirigent. Dette koret var i full virksomhet før 1920 men falt sammen på 1930-tallet. Nytt kor ble startet opp 1938, da under navnet Koralkvartetten. Leder var Ivar Vartdal. Etter hvert ble dette til Molde kirkekor. De sang blant annet under innvielsen av Molde kirke i desember 1957.

Molde korforening. Se Moldekoret.

Molde mandssangforening. Dette koret ble stiftet 9.september 1866 og holdt det gående til langt utpå 1990-tallet. Første dirigent var Christian Bræin. Jubileumsbok av Eiliv Birkeland: «Molde Mandssangforening. 1866-1966».

Molde misjonskor. Dette koret ble stiftet 21.september 1922. Den første dirigenten var skolebestyrer H. Aarseth, i 1931 overtok kjøpmann Reinholdt Elvsaas.

Molde musikalske selskab. Denne foreningen ble stiftet i 1849. Innen selskapet var det også en fast sanggruppe for menn, en såkalt sangkvartett. Denne var stiftet etter hjelp fra sangerhøvdingen Johan Didrik Behrens, der Christian Smith hadde fått opplæring. Kvartetten bestod av amtsfullmektig Clasen, cand.theol Thomas Rechdal, cand.theol Henrik Sommerschild og korpslege Christian Smith. Sangkvartetten ble svært populær og ble etter hvert utvidet til trippelkvartett, med andre ord som et lite kor. Dette er omtalt i Strand: Orkestermusikken i Molde 1854-1961

Molde og omegn ynglingeforening stiftet 30/5 1887. Omtalt hos Dahl: "Molde og Romsdalen" side 34.  Foreningen hadde blant annet en sangforening. 

Molde operakor. Dette koret ble stiftet i forbindelse med operaoppsetninger i Molde. Musikkleder Victor Rostin Svendsen var dirigent. Første opera var «De lystige koner i Windsor» av Nikolai.

Mållagskoret. Se Moldekoret

Måltrosten. Se Moldekoret

Nesjestranda blandakor ble stiftet rundt 1910. Dirigent var Fr. Misfjord, senere Knut Sølsnes

Nesjestranda mannskor eksisterte i årene rundt 1913. Dirigent var Kr. Brevik.

Ottesens kor. Se Molde kirkekor.

Rauma ungdomsskole. Denne skolen hadde eget kor hvert år fra 1917.

Røbekk sangkor ble til rundt 1927. Sogneprest Sundby stod bak. Dette koret gikk inn etter noen år. Men så ble det stiftet nytt kor under navnet Røbekk sangkor 23.oktober 1944 med lærer E. Osnes som dirigent. Dette koret eksisterte til 1964. Omtale i   "Røbekk kirke 1898-1998"  side 45-46 og side 85

Røvik fikk sitt kor i 1908. Dirigent var K. Brevik. Koret holdt det gående til 1910.

Solemdal kristelige sangkor.  Dette koret ble startet i 1920. Lærer Knut A. Solemdal var dirigent.

Tonleik. Dette var et blandakor som holdt til på Årø. Det ble stiftet ca. 1910 og holdt det gående til 1930-årene. Det var knyttet til det lokale ungdomslaget «Framskritt». Dirigent var Gabriel Julset

Trastalikoret. Dette koret eksisterte som en noe løs sammenslutning på 1930- og 40-tallet. Se artikkel i Romsdal sogelag årsskrift 2004 Kjell Hegdalstrand: Trastalikoret og andre minner fra Moldelia.

Ungdomslaget stiftet 4/9-1889, hadde sangforeningen "Glønn" Omtalt hos Dahl: "Molde og Romsdalen" side 34

Ynglingeforeningen, se Molde og omegn ynglingeforening

Østbyen barne og ungdomskor. Dette ble stiftet høsten 1975 under navnet Øverland barnekor. Første dirigent var Torfinn Reitan. I 1981 ble det også satt i gang ungdomskor. Korene eksisterte i 1985.

Øverland barnekor, se Østbyen.