Håkon II Herdebrei

Til minne om: Historisk stad
Type: Minnestein
Kommune: Molde
Stad: Sekken
Reist av: Folket på Sekken
År: 1962

Innskrift forside:

HAAKON II HERDEBREI
800-årsminne
for slaget ved Sekken
1162

Innskrift bakside:

Reist av folket på Sekken
1962

Omtale:

Avduka av Asbjørn Øverås 17. juni 1962

Les meir:

Romsdal sogelag. Årsskrift 1962, s. 50-51

Herdebreisteinen og Øystein Eik (4).JPG Herdebreisteinen og Øystein Eik (1).JPG