Vårt Romsdal

Bygd: Romsdal
Tekst: Fladmark, Ola
Kjelde: Epilog / Ola Fladmark s. 33-34

Vårt Romsdal, fedres odelsjord,
med tind mot himmelrand,
med dal og skog, med øy og fjord,
med hav i brått og brand,
hvor slekt i arbeid og i råd
sin seige kamp i dagens dåd
fikk bære fram til landets gavn.
Vårt Romsdal – hellig er ditt navn
i glede og i gråt.
 
Du fostret kjemper i din favn
fra Solkjells våpengny.
Husk Nokveds ferd og Ketils navn.
Du forstrer dem påny
der fiskerbåtens høvedsmann
på vågsom ferd står ut fra land.
Men høyest når ditt vesens verd
i Øysteins stille fredens ferd
som hjemmets bygningsmann.
 
Se fjorden slynger om ditt bryst
sin lette sølverarm –
med bølgeskulp fra Sekkens dyst
og Veøys moderbarm.
Din elv er født i breens skjød,
din foss gir kraft, din åker brød,
din skog gir vidden liv og trygd
og smiler til den vesle bygd
i kveldsols purpurglød.