Vågane

Bygd: Vågane
Kommune: Molde
Tekst: Fylling, Leif B.
Kjelde: Lauv i vind / Leif B. Fylling s. 101

Leif Bjarne Fylling (1920-1997) voks opp på Grønnes der han seinare stifta familie og busette seg.