Tresfjord-minner

Bygd: Tresfjorden
Kommune: Vestnes
Tekst: Walberg, K.
Melodi: Nerem, Johan
Kjelde: Brovold-arkivet i Romsdalsarkivet

I Tresfjord har jeg hjemmet,
der er det mitt hjerte bor.
Det skal jeg aldrig glemme
der var mine barnespor,
men her idag jeg finner
jo alle de kjæreste minner.
Jeg går her og vanker
i barndomstanker og
føler mitt hjerte det banker.
 
Og "Lauparen" med sin tinde
den peker mot himmel blå
og har du nogen sinde
sett hvitere snekrage på?
Om vinter eller sommer
når solgullet over den flommer,
urokkelig står vores majestet
og den hilser deg hver gang
du kommer.
 
Her skal vi danse sammen
til kveldsmelodien ny,
her er det fryd og gammen,
vi svinger vår jente så kry.
Ja, her i Tresfjord klinger
vår tone, og den har fått vinger.
La sangtoner lyde i ungdomsår
det er sommerens bud
som den bringer.