Rognhaug-valsen

Bygd: Eresfjorden
Kommune: Nesset
Tekst: Stensvold, Edvard G.
Melodi: Edvard G. Stensvold
Kjelde: Viser, songar og dikt frå Eresfjord og Eikesdal / Red. Bersvein Leirvoll s, 111Den lysnende vårtid, den spirende eng,
de tusinder fugler de reder sin seng,
i treenes topper i tuer på myr,
i fjelltindens rifter de myldrer og kryr.
 
Den syttende mai er grunnlovens dag,
for folket i Norge av alle de slag.
I kraftige taler, i sang og musikk,
det eldgamle Norge står fram for vårt blikk.
 
Vi mindedes Eidsvoll og ser på vårt flagg,
med voksende iver for heimlandets sak,
et rungende hurra for folket her nord,
som pløyer og horver vår fedrene jord.
 
I elven er ørret, i skogen er vilt,
på haugen står heggen og blomstrer så gildt,
ved sjøen ligg båten med årene i,
der driver man havet, seilasen er fri.
 
Med børtre på skulderen til seters vi drog,
på Ulfsalens beiter buskapen jog.
Den vakre seterjente og gjetern smågutt,
sang "Sønner av Norge" før dagen var slutt.
 
Den driftige bonde med kveget på bås,
de bugnende stabbur med døren i lås.
De høyfylte lader, de vedfylte skjul,
den fjellvante gutten som blåste i lur.
 
Den hjemlige stue hvor gamlemor går
i kakelovnskroken med grånende hår.
Hvor kan du vel glemme vår barndoms bedrift,
som risset seg inn i vår tale og skrift.