Kleivesangen

Bygd: Kleive
Kommune: Molde
Tekst: Røsberg, Anna Nes
Melodi: Mellom bakkar og berg/eller mel. av Arnold Farstad

Arnold Farstad laga i 2024 en ny melodi til denne sangen. Se note og lydfil 2.

Her ved Fannefjords gjestmilde strande
ligger Kleive så herlig og fin.
Her er blomstrende enger og skoger
og dens billed drar lengsel i sinn.
 
Det er hjembygdens toner der nynner
i din tanke så blid og så øm,
den er alt hva du håper og ønsker
den er livsfrisk på dåd eller drøm.
 
I mot hjembygden stolt og så fager
ligger Storskåla gammel og grå
og med Bårdal og Langryggens åser
med et gjenspeil i Nakkdjupets  blå.
 
Denne smilende bygden vi eier
er en arv i fra mor og fra far.
Det er fedrenes arbeid og seier
der gir løfter til framtidens krav.
 
Denne arven og slekternes heder
tender hjertet i brann i vår barm.
Disse minder fra henfarne dager,
det gir reisning og kraft i vår arm.
 
Også vi har når hjembygden kalte
slået ring om dens grenser på vakt.
Vi skal verne vårt hjem og vår ære
med de henrundne slekter i pakt.
 
Og der bruser en kraft i vårt indre
med en dragning mot høyere mål,
som en dragning skal livsviljen bryte
sig en rydning som plogjernets stål.
 
La vår gjerning og hele vårt yrke
bringe hjembygden ære og gavn,
Og med nordmannens troskap og styrke
skal vi verne om Kleivbygdens navn.