Kleives perle

Bygd: Kleivevatnet
Kommune: Molde
Tekst: Romuld, Knut Anders
Melodi: Blåveispiken
Kjelde: Oppslag på grillhytta ved Kleivevatnet

"Dette er skrevet til åpningen av det nye frilufts-stedet ved Kleive-vannet i mai 2004. Stedet og hytta er laget på dugnad. Dette får være mitt bidrag" (Knut Anders Romuld)

Din kurs må nå gå til Kleive-vannet

hvor det er laget et ønskested.

Her ligger det ved det nordre landet

og der kan du finne ro og fred.

 

Her kan du bade hvis du tar risken

og ellers hvile de trette ben,

men også prøve deg litt på fisken

med krok og mark, og med stang og sen

 

En perle er det for Kleive-bygda

et fristed for Per og Pål.

Ja, for de unge og for de trygda

en tur på fjellet må bli et mål

 

Det va'kke langt ifra ord til handling

da tanken kom om en laftet sak.

Ja, det ble sannelig full forandring

en super hytte med valmet tak

 

Ja, tenk deg nå at du sitter stille

en sommeraften ved vannets kant,

da vil vel livet ei føles ille

og du tror knapt det kan være sant

 

I båten sitter du på din tilje

og skuer ut over dette sted

på vannet vugger den hvite lilje

og dette gir deg din sjele-fred

 

Vi andre skylder de flinke karer

en velment takk da for dette sted,

så får vi håpe at hytta varer

og at den her må få stå i fred