Heimstad

Bygd: Hovdenakken
Kommune: Molde
Tekst: Hovdenak, Gudmund
Kjelde: Jul i Romsdal 1982 s, 59

Har du sett fjella
når haustdagen hallar
og solbrannen brenn ut i vest?
Har du høyrt vindar
som lokkar og kallar
og spør deg: Kva held du av mest?
 
Fjellbjørka gulnar
i Horgjaskaret,
og Gud målar Kammen
med gull og med eld.
Eg veit så vel
kva i kveld eg skal svare.
Eg gjev mitt ja-ord
til Horgja i kveld.
 
Har du sett Skåla
når soldagen bleiknar
og gråstein og lyng blir til gull,
som grånar og kverv
når lysflaumen veiknar,
og månen stig haustblank og full?
 
Har du sett Romsdal
med skar og med tindar
teikne seg nattsvart
mot blåaste blått?
Eg sender ei takk
med dei lågmælte vindar,
ei takk ifrå meg
som slik heimstad har fått.