Fuglsetsang 2

Bygd: Fuglset
Kommune: Molde
Tekst: Grønningsæter, Arne E.
Melodi: Robert Stolz: Du sollst der Kaiser meiner Seele
Kjelde: Flygeblad utgitt av Fuglset Vel

Teksten er skrevet i 1944. Melodien er hentet fra operetten Der Favorit
Med front mot Romsdals ville fjelle
mot syd seg senker bakkehellet
til fjord hvor bølger kan fortelle
den saga ifra tidens gry.
Slik har den ligget gjennom tiden
slik vil den ligge alltid siden,
så lenge solens glans vil gi den
en livets vår engang påny.
Hjembygd, jeg har i hjertet bygd din helligdom.
Hjembygd, du gav meg plass selv om jeg fremmed kom.
Hjembygd, ditt navn som sus av vinger.
hjembygd, du meg tilbake bringer
dit hvor jeg var som barn igjen.
 
Med solen over dine enger,
med vårens, somrens blomstersenger,
når høstens brand i lien fenger,
du er det kjæreste jeg vet.
Når trygt i vintersøvn du sover,
med snøens kvite teppe over,
du nye skjulte ting oss lover
mitt kjære, kjære Fuglset.
Hjembygd, ditt navn er med meg når jeg reiser ut.
Hjembygd, da står du for meg i ditt sommerskrud.
Hjembygd, med dine tusen minner,
hjembygd, jeg vel tibake finner,
hjem til mitt kjære Fuglset.