Fanestranden, Fanefjorden

Bygd: Fannestranda
Kommune: Romsdal
Tekst: Svendsen, Peder
Melodi: Jeg har båret lærkens vinge
Kjelde: Eivind Hasle:

Redaksjonen har selv funnet en melodi til dette diktet. Les mer om forfatteren i boka "Løft vår fane, løft vår fane høit for folkets sak!" : Om fråhaldsarbeid og edruskapshistorie i Møre og Romsdal / Eivind Hasle. - Molde ; Romsdal sogelag, 2019. - s. 63-82 eller Romsdal sogelag, Årsskrift 1993.

Fanestranden, Fanefjorden
underskjønne plett på jorden
hvor Alfader skape lot
av sitt vesens overflod
sydens alfeland i norden.
 
Dig jeg så i fjerne lande
når mig over dype vande
eventyrets vinge bar.
Og at intet for mig var
slik som du jeg snart fikk sande.
 
La mig derfor når jeg ikke
evner mer, få lov å drikke
hvilens beger ved din bredd.
Der jeg kan i ro og fred
mig i skjebnens vilje skikke.
 
Fanestranden, Fanefjorden -
hvad du gutten gav, hos mannen
blev til kraft og energi.
Og til slutt, når jeg blir fri
ser jeg bak dig himmelranden.