Et Minde fra Molde : til Henrik Ibsen

Bygd: Molde
Kommune: Molde
Tekst: Snoilsky, Carl
Kjelde: Romsdals Budstikke 21/12-1889

Ibsen og Snoilsky oppholdt seg i  Molde sommeren 1885.
"Molde, Molde, Blomstrenes By ---"
Så nämnes du med rätt i Nord,
för västervågornas jättegny
i lä vid din smala fjord!
 
Därborta på fjordens andra strand
bland molnen topparne stå
med snö, som ligger i hvita band
utefter det dukelblå.
 
Fastän i sigte af snö och is,
du blomstrar i skyddad hamn,
ett leende törnrosparadis,
som väl försvarar sitt namn.
 
Men ser jag i minnet din rosenvrå
bland fjäll i ovädersfärg,
ett leende minns jag då,
jag minns och ett högre berg.
 
Jag glömmer ej en Augustikväll
med Ibsen i Blomstrenes by -
han står för min tanke liksom ett fjäll
hvars hjässa höljs i en sky.
 
Jag ser den mäktiga pannans form,
som mulnar alt mer och mer,
som kännar komma en dunkel storm
då seklets sol skall gå ner.
 
Men snart mot en gammal vän och kund
hans drag kunna ljusna opp
och öfver hans fasta, slutna mund
det vakraste leende lopp.
 
Den gåtfulla grubblaren minns jag nog
bland fjäll med ovädersky,
men glömmer ej häller hur godt han log
bland rosor i Blomstrenes By.