Bygda mi

Bygd: Romsdal / Alle bygder
Tekst: Vik, Lars Ellingsen
Melodi: Blandt alle lande

Vi hadde ikkje tekstforfattar til songen, men Hjørdis Almelid Vikenes skreiv dette til oss i 2023: Litt tilleggsinfo om Innfjordssongen frå 1931 som de har i basen dykkar. Den teksten er skriven av Lars Ellingsen Vik, fødd 1871. Det skriv Magne Vik då eg spurte om info om denne songen på ei innfjordsgruppe nyleg, og Lars var farfaren hans.

Sjå også "Romsdalssong : InnfjordsongKor du er fager vår Romsdals*)-bygd,
med fjell omkransa og liv i trygd.
Med heimar vene og markar pene
i heimebygd.
 
Kor du er fager - med sus i li
ein vinterdag med gut på ski.
Og solsglime i middagstime
om kaldt kan bli.
 
Men fagrast er du i vårdags skrud.
Med blomeprydnad - rett som ei brud.
Og liar grøne og sang på møne
med pris til Gud.
 
Sjå brydden fagert av molda gror,
og fuglar syng her so høgt i kor.
Og blomstervasar i store klasar
på heggen gror.
 
Slikt fargespel kan du aldri sjå
som markar grøne med blomar på!
Dei Skapar priser, dei oppad viser
til himlen blå.
 
Sjå bjørka svagar i luftdrag lint,
og selje, ore stend og so fint.
Å, symra kvilar, skogstjerna smilar
om det er skrinnt.
 
Kor du er fager ein somarkveld,
når kveldsol glimar i alle fjell.
Kvart strå seg voggar - og jorda doggar
kvart bakkeheld.
 
Sjå fjella stend der so traust og grå
med brear mange - ja kåpa på
og stolte tindar med barneminnar
mot himlen blå.
 
Kom, sjå den herlige Guds natur
ved solarenning i fjell og ur!
Der elva turar og fossen durar
som venast lur.
 
Sjå, sola gyllar då kvar ein stein,
og lufta er både klår og rein.
Og gauken galar - alt liksom talar
til kvar og ein.
 
Ein haustardag - å kor fin du er,
med åkrar gule og eple, ber!
Om storm frå vesten kjem seint på hausten,
her trygt lell er.
 
Av alle bygder i aust og vest
er Romsdals*)-bygda mitt hjarte nest.
Når deg eg saknar, då lengsel vaknar
som aller mest.
 
Her fedrar stridde i tusen år,
mitt liv, mitt arbeid her ut eg sår.
Om ikkje dunar - det litt då munar
kvart år som går.
 
Kvar helst eg elles i verda for,
eg aldri gløymer mi bygd i nord.
For folkelynne hev same sinne
som far og mor.
 
*) Istaden for Romsdalsbygd kan ein syngja: Tresfjord-, Bolsøy-, Fræna-, Vistdals- eller Måndalsbygd o.s.b. om ein vil.