Bolsøybrua

Bygd: Bolsøya
Kommune: Molde
Tekst: Fylling, Leif B.
Melodi: norsk stevtone (det finnes mange utenom den som er valgt)
Kjelde: Lauv i vind / Leif B. Fylling. s. 93

Leif Bjarne Fylling (1920-1997) voks opp på Grønnes der han seinare stifta familie og busette seg.