"Kantate"

Bygd: Molde
Kommune: Molde
Melodi: Moldesangen/ Horst Wessel-sangen/Deutschland, Deutschland über alles
Kjelde: V-posten 1. juli 1942

Denne sangen fra den illegale avisa V-posten er en syrlig kommentar til Kantate ved Molde bys 200-årsjubileum 29. juni 1942 av Ola Fladmark og Thorolf Høyer-Finn som nazimyndighetene ikke greide å få oppført på jubileumsdagen på grunn av boikott fra sangere og musikere. Den ekte kantaten er også lagt ut. Se under K...

«KANTATE»
 
Mel: Hvor Atlanterhavet
Hvor Atlanterhavet
slår mot Romsdals kyst
folket der det kavet,
prøvet mangen dyst.
Ingen fjelle skygget,
men ga stedet ly.
Travle hender bygget
der en liten by.
 
Mel: Horst Wessel
En liten by, men ingen steds på jorden
hvor livets pulsslag mere rolig slår.
I bakkeheldet, smilende mot fjorden
Slik lå den der i snart to hundre år.
 
Her møttes folk fra alle slags nasjoner,
en tysker, franskmann, alle her var lik.
En vakker dag igjennom eteren toner
et budskap om at verden er i krig.
 
Mel: Deutschland, Deutschland
Deutschland, Deutschland über alles
kom en dag med bombefly.
«Ros’nes» by som Molde kalles,
lå ei lenger trygt i ly.
Über alles haglet bomber,
rundt om hørtes brak og hvin.
Snart lå Molde der forvandlet
til en rykende ruin.
 
Molde, du med åpne arme
hilste smilende enhver,
tok i mot med hjertevarme
nettopp tyskere især.
Takk du fikk av «Herrefolket».
Verdig – ja i fulle mon,
og samtidig fikk du tolket:
«Tyskland som den skapende nasjon».