Aandalsnes

Bygd: Åndalsnes
Kommune: Rauma
Tekst: Rasmussen, Johan
Melodi: Guttorm R. Ulvund
Kjelde: Årbok for Rauma 2023, s. 241

Johan Rasmussen (1891-1945) vokste opp på Åndalsnes og emigrerte til Amerika i 1911, men beholdt kontakten med gamlelandet og skrev mange prologer og dikt bl.a. i Aandalsnes Avis. En stor artikkel om ham står i Årbok for Rauma 2023.

Guttorm Ulvund satte melodi til diktet i 2023Aandalsnes

Se hvor den hviler mot dyp-blåe fjorden!

Se hvor den hviler mot fjellfoten trygg!

Yngste og fagreste byen i Norden.

Se hvor de reiser sig rygg imot rygg,

veldige nuter med værbidte fjes.

Se hvor de hegner om Aandalsnes!

 

Hør hvor det summer fra elven og fossen,

gjemte der fremme bak tværkrokte sti!

Hør hvordan Nordsjøen ute fra Gossen

rekker hit inn med en lun melodi.

Veldige nuter med værbidte fjes.

Hør hvor de skjemter om Aandalsnes!

 

Kjenn hvordan fjelluften kommer i strømmer

fjernt ifra åser og moer og hjell!

Kjenn hvordan "utrønnen" innover svømmer

havsalt og kold når det lakker mot kveld!

Veldige nuter med værbidte fjes

Kjenn hvor de ånder om Aandalsnes!

 

Smil da min by, der ved dyp-blåe fjorden!

Hvil deg min by, der ved fjellfoten trygg!

Yngste og fagreste byen i Norden,

dig vil vi verne om, rygg imot rygg.

Veldige nuter med værbidte fjes,

vil også verne om Aandalsnes!