Anders Kvernberg

MOLDE BYLKESIKON

Lurer du på hvorfor Kvam heter Kvam? Hvor høy ­Hatleliblokka er? Hva det lille murhuset utenfor ­Forum er for noe? Hvor mange som jobbet på Høvding i 1977? Eller hvor mange liter vann som renner gjennom ­Moldeelva på ett år?

Molde byleksikon inneholder 1271 korte, lettleste og ­faktaspekkede artikler om:


• Alle nåværende og forhenværende gater i Molde

• Alle nåværende og forhenværende skoler og kirker

• Alle tettsteder og matrikkelgårder

• Alle lokale aviser, radio- og tv-stasjoner

• Over 600 eldre og nye bygninger

• Tradisjonelle Molde-bedrifter

• Foreninger og lag

• Øyer, fjell, elver og fjorder

• Liste over minnesmerker og utsmykning

• Detaljert liste over hendelser i Molde under annen verdenskrig

• Mange nytegnede kart

• En rekke temaartikler om alt fra barnehager til vannklosett

Boka dekker «gamlekommunen» fra Gauset til Horsgård, og ­tidsrommet fra slutten av istida til våren 2021. Her finner du det du trenger å vite om Molde både i fortid og nåtid.

Anders Kvernberg (f. 1981) er spesialbibliotekar ved Nasjonal­biblioteket, forfatter og Molde-patriot. Han har skrevet en rekke lokalhistoriske artikler, bidratt til flere bøker og skriver en fast spalte i Aftenposten Historie.

Molde Byleksikon.jpg

ISBN: ISBN: 978-82-93345-17-6
475,- (medlemspris kr. 425,-)

Bestill boka

NB! Porto kjem i tillegg til prisen.