Kyrkjene.jpg

2021

ISBN: 978-82-93345-18-3

Innhald

LANDKJENNING ROMSDAL       

UTVIKLINGA AV KOMMUNESTRUKTUREN
Formannskapslovene av 1837
Utviklinga av kommunestrukturen i landet og fylket
Utviklinga av kommunestrukturen i Romsdal

PRESTEGJELD OG SOKN I ROMSDAL
Grytten prestegjeld
Veøy prestegjeld
Aukra prestegjeld
Folketalsutviklinga i prestegjeld og sokn 1769–2001
Soknestrukturen var robust
Prosti
Tilhøvet mellom tinglag, kommunar, prestegjeld og sokn

 

KYRKJENE I ROMSDAL

MOLDE KOMMUNE
TIDLEGARE MOLDE KOMMUNE

MOLDE DOMKYRKJE
Kapellet på Nedre Kirkegård
ROMSDALSMUSEETS KAPELL
Reknes Hospitals kapell (rive)
Kapellet på Kvam (rive)
Tøndergård gravlund
RØBEKK KYRKJE
NORDBYEN KYRKJE
Bergmo (små)kyrkje (nedlagd)
Bolsøy kyrkje (riven)
KLEIVE KYRKJE
RØVIK KYRKJE
ÅKERLEHAUGEN KAPELL
VEØY KYRKJE, SØLSNES
SEKKEN KYRKJE
VEØY GAMLE KYRKJE

TIDLEGARE MIDSUND KOMMUNE

OTRØY KYRKJE
NORD-HEGGDAL KAPELL
SØRE MIDØY KAPELL
Kyrkjegardar og gravplassar i Midsund

TIDLEGARE NESSET KOMMUNE

NESSET KYRKJE
Den gamle stavkyrkja på Rød
Korleis gjekk det med kapellet på Tjelle?
SIRA KYRKJE
VISTDAL KYRKJE
EIKESDAL KYRKJE

HUSTADVIKA KOMMUNE
TIDLEGARE FRÆNA KOMMUNE

VÅGØY KYRKJE
Hjelpekyrkjegardane på Tornes og Hestad
NORDRE BJØRNSUND BEDEHUSKAPELL
MYRBOSTAD KYRKJE
BUD KYRKJE
HUSTAD KYRKJE

TIDLEGARE EIDE KOMMUNE

EIDE KYRKJE
GAUSTAD KAPELL

AUKRA KOMMUNE

AUKRA KYRKJE

TIDLEGARE SANDØY KOMMUNE

SANDØY KYRKJE
Kapellet på Ona
HARØY KYRKJE
Gravplassane i Sandøy        

RAUMA KOMMUNE

GRYTTEN KYRKJE
Åndalsnes kyrkje (planlagt)
Åndalsnes gravlund
TOGKAPELLET PÅ ÅNDALSNES
HEN KYRKJE
VOLL KYRKJE
Gamlekyrkja i Voll
INNFJORDEN BEDEHUSKAPELL
Gravplassen i Innfjorden
EID KYRKJE
Middelalderantemensalet frå Eid kyrkje      
HOLM KYRKJE
RØDVEN KYRKJE
RØDVEN STAVKYRKJE
KORS KYRKJE
ØVERDALEN KYRKJE

VESTNES KOMMUNE

VESTNES KYRKJE
TRESFJORD KYRKJE
FIKSDAL KYRKJE
VIKE KYRKJE
Kyrkjeklokkene på Vike
VÅGSTRANDA KYRKJE

ANDRE KYRKJER OG FORSAMLINGSHUS

ST. SUNNIVA KATOLSKE KYRKJE, MOLDE
FRELSESTEMPLET I MOLDE
METODISTKYRKJA I MOLDE
ADVENTISTKYRKJA I MOLDE
MORDALSMYRA AKTIVITETSSENTER
PINSEKIRKEN PÅ KVAM
SION MOLDE
NORDVESTKIRKA, ELNESVÅGEN
KLIPPEN AUKRA
FRELSESARMEEN RAUMA
SJUKEHUSKAPELLA

 

HISTORIKK

KYRKJA I NORGE GJENNOM 1000 ÅR

KYRKJA I MIDDELALDEREN
Kristendommen slår rot i Norge      
Kristenretten
Dei første bispedøma
Kyrkjebygg og prestar

KYRKJA ETTER REFORMASJONEN
Einevelde og kyrkjesal
«Kyrkjesaka» på 1800-talet
Reformarbeidet på 1900-talet
Kyrkja inn i eit nytt tusenår

FORM OG STIL I KYRKJEARKITEKTUREN

Kyrkjebygga sine forbilde
Stilartar i kyrkjearkitekturen

KYRKJEBYGGINGA I NORGE

Kyrkjebygginga i middelalderen
Kyrkjebygginga etter reformasjonen
Ståande kyrkjer delt på alder, plantypar og materiale

KYRKJEBYGGINGA I ROMSDAL

Kjende middeladerkyrkjer i Romsdal
Korleis såg stavkyrkjene i Romsdal ut?
Korskyrkjer i tømmer
Åttekantkyrkjer      
Langkyrkjer

DET STORE KYRKJESALET I ROMSDAL

Kyrkjene i Aukra prestegjeld
Kyrkjene i Veøy prestegjeld
Kyrkjene i Nesset prestegjeld
Kyrkjene i Grytten prestegjeld

KYRKJEBYGGARAR OG  -KUNSTNARAR

Arkitektar
Lokale kyrkjebyggarar
Lokale kunstnarar og handverkarar
Orgelbyggarar
Klokkestøyparar

TABELLAR

KJENDE KYRKJER OG KAPELL I ROMSDAL
Kategoriar av vigsla bygg
Vernestatus for kyrkjene
Tabell over kyrkjer, kapell og andre vigsla bygningar i Romsdal
FOLKETALSUTVIKLINGA I PRESTEGJELD OG SOKN 1769–2001
SOKNESTATISTIKK FOR 2019

LITTERATURLISTE

REGISTER TIL KYRKJENE I ROMSDAL

Bestill boka

Kr. 450 (medlemspris kr. 400)

Tilbake