2019-omslag.jpg

2019

ISBN: 978-82-93345-14-5

Tema

Gammeldans
Konfirmasjon 1963
Jazz i Molde
Ras på Kleive 1897
Striden om Rauma/Ulvåa
Moen i Eresfjorden
Kyrkjelege symbol
Amerikabrev

Minnestoff

Eikesdalen i 1950-åra
På fraktefart 1954
Fuglset i 1940-åra
Barndomsminner, Kleive
Kvalfangst
Hansen Radio og TV
Graut og grautmåltid
Hatle i Fræna, oppvekst
Blomsternamn

Personer/biografier

Arvid Erdal, Molde/Bergen
Nils Solhjell, journalist
Henrik Hånde, postmann
Olav Midthaug, Kleive
Knut Andreas Nordhaug
Marit O. Reitan, Mauset
Erik Hole (lensmann)
«Harry Hole» - karakter
Kirkesanger Mons Andersen og hans slekt
Klara Heggdal g. Pedersen
Lensmann Buck, Vestnes

Bestill boka

Kr. 400 (medlemspris kr. 300)

Tilbake