2016-omslag.jpg

2016

ISBN: 978-82-93345-06-0

Tema:

Bygrenser i Molde
Brann og brakker
Gamle viser
Eidsøra, eit senter
Konfeksjonshistorie
Brugdefangst
Kart på 1700-talet
Gravlagde i Innfjorden
Veggtre og frukttre
Vestnesgarden før 1660
Marinarkeologi
Fuglefanst i steinalderen
Stadnamnet Twrrt

Minnestoff:

Eresfjord musikklag
Alexandra Hotel
Gråsteinsmuring, Dryna
Kvinneforening, Molde
Fruktdyrking
Barnelærdom
Folkeminne
Løebygging på Jenset
Laksefiske i Eira

Personar/biografiar:

John J. Villa
Peter Ø. P. Syltebø
Lasse Legernæs
Feskar-Knut på Sekken
Kristoffer E. Selnes
Johan Chr. Richelieu
Jakob P. Rypdal

26 forfattarar og 29 artiklar i 2016.
Lokalhistorie på sitt beste.

Bestill boka

Kr. 350,- (medlemspris kr. 300,-) + porto
NB! Porto kjem i tillegg til prisen.

Tilbake