2009.jpg

2009

ISBN: 978-82-90169-91-1

Glimt fra innhaldet:

Tema:

    «Silver Fox Hall»
    Birkeland foto
    Synnøve Solbakken 1957
    Galte og purke
    Sjøfolk og godtfolk
    «Norskt maal»
    Molde kommunale e-verk 1910
    Prestebiografier
    Fesjå
    Halt-Ola-bykset
    Gammel husmannstue
    Konfirmasjon 1944
    Skoleminner fra 50-åra
    Krigsminner
    Svømmeopplæring
    Ungeskræmsel
    Fjellslått

Minnestoff/biografier:

    Alf A. Sæter    
    Kristian Venås
    Ottar Ødegård
    Eivind Vollset
    Ingvar Hanset
    Hans Hanekamhaug
    W. F. Koren Christie
    Gunnar Gjerstad
    Olaf Holter
    Harald I. Aasen
    Arthur A. Nerland

Bestill boka

Kr. 300 (medlemspris kr. 250) + porto
NB! Porto kjem i tillegg til prisen.

Tilbake