2008.jpg

2008

ISBN: 978-82-90169-90-4

Glimt frå innhaldet:

Tema:

    Laksevorper
    Seterferd
    Meisal Bruk
    Jordskifte
    Isfjorden kraftverk
    Knut på Færøyane
    Kveldrodammen
    Stadnamn (terrengnamn)
    Slektsnamnet Romsdal
    Jordmorskyss
    Song og songbøker

Minnestoff ved:

    Alf A. Sæter    
    Anne Britt Stapelfeldt    
    Per Øverland
    Beate Sande
    Odd Sæbø
    Ingvar Åkesson    
    John G. Brock-Utne

Skoleminne frå:

    Åndalsnes
    Isfjorden
    Gjermundnes

Omtala personar:

    Ole Bjerkeset
    Christian Løchra
    Marit M. Finset    
    Just Justsen Strømme
    Jarle Haukås (minneord)

Bestill boka

Kr. 300 (medlemspris kr. 250) + porto
NB! Porto kjem i tillegg til prisen.

Tilbake