2002.jpg

2002

ISBN: 82-90169-70-1

Innhold

Kunstmaleren Gunnar Haukebø, 1909- 1993
Øren gard - og litt om familien Saxlund
Tre utanlandske graver på Nedre kirkegård i Molde
Lånte stadnamn
En rotur til Molde og vardebygging på Skåla
Smittsame barnesjukdomar og nokre andre infeksjonssjukdomar
Idrettsplassen i Molde sett fra stuevinduet
Henrik Remmem - ein bygdehøvding og hans tid 1771- 1841
Fotograf Kirkhorn. Forretningens etablering og drift, tre generasjoner, fire eiere av Bjørg Kirhorn
Skiløperen Marinius Holst (1887 - 1973)
Noen tanker og minner fra Eidsøra
Sjøormtradisjonar frå Romsdal
Løftingssteinar - løftarsteinar. Ei registrering
Litt om nokre husmannsfolk frå Nesset
Oluf Thesen (1830 - 1895) av Ola Syrstad . 193
Halvor Gjenstad (1877 - 1974). Ingeniør, fargehandler og amatørfotograf
Sommarminne frå Erneset i Eresfjorden
Sellanrå i Molde. Hjemmet til Bernhard og Karen Westad
Folket på »Sættemstøkke» i Molde
Den «kriminelle» Nils Parelius
Norske tonar på gassisk tunge
Reisetalaren som fotograferte fråhaldsrørsla. Peter J. Sørå (1883-1956)
Bakgrunnen for namnet Granlien i Synnøve Solbakken
En blind elev i 1870-årene. Ole Pedersen Kavli fra Isfjorden
Store og små på Gjermundnes
Møk - frau - gjødsel. Ei skisse til ein artikkel
Eirik Moen til minne. Eirik Moens forfattarskap
Paul Bergsvik til minne
Olav Jenset til minne
Peder L. Romuld til minne
Ny lokallitteratur
Årsmelding 2001
Resultatrekneskap 2001
Margit og Morten Parelius’ minnefond 2001
Våre medarbeidarar
Medlemsskap og bokliste

Bestill boka

Kr. 150 (medlemspris kr. 100) + porto
NB! Porto kjem i tillegg til prisen.

Tilbake