1993.jpg

1993

ISBN: 82-90169-42-6

Innhald

«Rike-Brit», Vestnes-presten og Henrik Ibsen av Odd Sørås
Bjørnsund 1915. Kommentar til tre bilder av Arnljot Jakobsen
Oppbrudd fra Mjølva i Raumenes dal av Martin Mjelva
Kors-namna i Romsdalen av Kåre Magne Holsbøvåg
Bergsvikelva - elva «vår» av Paul Bergsvik
Ordknappe romsdalsordørarar og taletrengde sunnmøringar
Frå det gamle fylkestinget av Eirik Moen
Eit tidsbilete frå Vestnes. Dei første krigsåra 1940-1942 av Erik Aas jr.
Fattigomsorg og legdsordning av Harald Aas
Optegnede erindringer i min livsbane av Peder P. Mittet
Jordmor Beate Talberg Stavdal av Knut Vikenes
Sivert Brovold Øvstedals visebok av Odd Sørås
Knut Antonsen Solemdal, lærar og folkeminnesamlar av Arnold Solemdal
Reisetalar for eit edrueleg folk. Peder Svendsen (1868-1933) av Eivind Hasle
Et 50-års minne. Håkon Vike forteller til Sverre Berg
Blodigt alvor på marman! av Per B. Nakken
Seterliv i gamle dagar av Ingeborg L. Bø
Ferie og landopphold av Hedvig Rossbach Wist
Spredte minner fra min barndomstid i Molde 1913- 1926 av Sverre Schult
Litt om då Bolsøygarden gjekk over frå leiglendingsbruk til sjølveigarbruk av Nils Brekke
Erik Aandahl til minne av Nils Parelius

Bestill boka

Kr. 100,- (medlemspris kr. 80,-) + porto
NB! Porto kjem i tillegg til prisen.

Tilbake