2015 Omslag.jpg

2015

ISBN: 978-82-93345-05-3

Tema:

Krig, felttog, evakuering
Navn på fiskebåter
Ord fra Gossen
Husmannsplassen Norahagen
Røverromaner og tegneserier
Gjestestova 90 år
Treslaget hegg
Sauenavn
Jute og jutenavn
Misjonslag
Tomtespekulasjon på Nauste
Amerikabrev 1941

Minnestoff:

Matauk under krigen
Strandly på Fuglset
Gravferdsbåten fra Magerøya
Skogfru og rokkmann
Skysstasjonen på Strande
17.mai 1914, Måndalen
Einar Orten og livet på Orta

Personer/biografier:

Arthur Wahlstrøm, anleggsarbeider
Ingvar Hjertvik, hotellgutt
Thorolf Høyer-Finn, organist
Nils Bølset, ambassadør
Knut Hansen Bø, tambur
Magnus Schevik, verksmester
Mathias Knudsen (Herje)
Marie Søvik, tjenestejente
Alfred Skare, postbud

27 forfattere og 32 artikler i 2015
Lokalhistorie på sitt beste.

Bestill boka

Kr. 350,- (medlemspris kr. 275,-) + porto
NB! Porto kjem i tillegg til prisen.

Tilbake