Årsmøte 14. mars 2023

Alle saker til årsmøtet blei samrøystes vedtekne av dei 28 frammøtte. Sjå det utsende årsmøteheftet

Kontingenten for 2024 blei vedteken uendra, kr 350. 

Valet ga dette resultatet:

Leiar (1 år): Bjørn Austigard.

Styremedlemmer: Per Arnt Harnes og Mads Langnes (begge 2 år).  Solveig N. Flemmen og Randi Ingunn Selnes var ikkje på val.

Varamedlemmer (1 år): Kenneth Staurset Fåne, Turid Leirvoll Øverås og Dag Skarstein.

Redaktørar (1 år): Per Arnt Harnes, Dag Skarstein og Turid Leirvoll Øverås.

Revisor (1 år): Konrad Moe, vara Øyvind Aasgård.

Valkomité: Stig Ove Voll, Rolf Solbakken og Elisabet Tangen.


Publisert 20. Mar 2023

Siste nytt

31. Jan 2024

Årsmøte 2024

Årsmøtet 2024 i Romsdal sogelag blir 12. mars 2024. Innkomne saker til handsaming på årsmøtet må vere styret i hende 15. februar 2024

20. Dec 2023

Årsskrift 2023

Årsskrift 2023 har selt godt, og opplaget er snart utselt. Det finns enno litt igjen hos bokhandlarane. Kan også tingast på e-post og telefon hos oss.

post@romsdal-sogelag.no 976 61 964

10. May 2023

Kenneth Staurset Fåne valgt til varamedlem i styret i Landslaget for lokalhistorie

På årsmøtet i Landslaget for lokalhistorie ble konservator Kenneth Staurset Fåne valgt som varamedlem til styret. Han er fra før styremedlem i Morten og Margit Parelius' minnefond og varamedlem til styret i Romsdal sogelag. 

20. Mar 2023

Årsmøte 14. mars 2023

Alle saker til årsmøtet blei samrøystes vedtekne av dei 28 frammøtte. Sjå det utsende årsmøteheftet

> NYHETSARKIV