Bygdesongar

No kan du sjå resultatet av vår innsamlingsaksjon av bygdesongar.

Vi takkar hjarteleg alle som har sendt inn songar.

Dette arbeidet blei langt meir omfattande enn vi drøymde om. Vi har til no samla inn ca. 150-160 songar eller dikt. Vi er langt fra ferdig enno, men plana er at kvar song skal presenterast med tekst og noter. I tillegg skal det leggjast på ei lydfil der ein som minimum får melodistemma. Dei lokalt laga melodiane tek vi sikte på å legge ut med notar og lyd med 4-stemmig harmonisering.
 
Ved å klikke på pilane over kvar kolonne, kan du få alfabetisk oversyn over tittel, førsteline, geografisk stad, kommune. eller tekstforfattar. Som sagt er vi ikkje ferdige enno, men alle songane vi har fått tak i er no lagt ut med dei viktigaste opplysningane, sjølv om tekst og noter ikkje er ferdig. Vi jobbar på spreng, så dette vil endre seg frå dag til dag.
 
Ser du at vi manglar ein song som du har, er vi svært takksame om du tek kontakt.

 


Publisert 25. april 2013

Siste nytt

jY3Bqovb.jpeg
30. mai 2019

Kongens fortenestemedalje til Bjørn Austigard

Vår kjære styreleiar sidan 1984 er tildelt Kongens fortenestemedalje. Han fekk medaljen overlevert av Moldes ordførar ved ei høgtideleg tilstelling på Romsdalsmuseet den 29. mai 2019. Bjørn får medaljen for sitt omfattande arbeid med lokalhistorie både som tilsett ved Romsdalsmuseet og som leiar for Romsdal sogelag. Det vart lagt stor vekt på hans omfattande produksjon av lokalhistorie og hans innsats for formidling av lokalhistoria.
8. mars 2019

Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.
Gjensidige.jpg
28. okt. 2018

Bok om kyrkjene i Romsdal

Vi planlegg å gje ut ei bok med omtale av alle kyrkjene i Romsdal. Max Ingar Mørk er engasjert som forfattar. Vi tek sikte på at boka kjem ut i 2021.
 
Takk til @Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til "Kyrkjene i Romsdal"
24. sep. 2018

Årsskrift 2018

Årsskrift 2018 har over 30 artiklar frå heile Romsdal.
Boka er på 348 sider. .
Det lønner seg å vere medlem. Då får du boka direkte i postkassa!
Kontakttelefon: 976 61 964

 

> NYHETSARKIV