Velkomen til ny nettside

Som du ser har vi fått ny nettside. Med god hjelp frå EKH Grafisk har vi fått ei moderne side med fleire nye funksjonar. Vi håper at den blir meir oversiktleg for deg som brukar og at det blir lettare å kontakte oss både for medlemer og andre. For oss er det i alle fall eit stort framsteg. Den nye sida gjer at vi no kan legge ut nye ting mykje enklare. Vi har bestemt at alle årsskrifta fram til 2010 skal leggast ut i søkbar form, dessutan har vi tenkt å få ut fleire kjeldeskrift. Dette kjem litt seinare på året. Det du allereide no kan kose deg med, er vårt store prosjekt med å samle inn bygdesongar (Sjå eiga sak).

Vi tek gjerne i mot ris og ros og forslag på kva vi skal bruke vår nye nettside til.


Publisert 25. april 2013

Siste nytt

8. mars 2019

Medlemsturen 2019 rundt Langfjorden er fullteikna

 Alle plassane i bussen er nå fylt opp - ventelista er óg rimeleg lang.

8. mars 2019

Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.
3. feb. 2019

Parelius-seminar 2019

Styret har vedteke at det av ymse årsaker ikkje blir noko Parelius-seminar i 2019.

Gjensidige.jpg
28. okt. 2018

Bok om kyrkjene i Romsdal

Vi planlegg å gje ut ei bok med omtale av alle kyrkjene i Romsdal. Max Ingar Mørk er engasjert som forfattar. Vi tek sikte på at boka kjem ut i 2021.
 
Takk til @Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til "Kyrkjene i Romsdal"

> NYHETSARKIV