Kongens fortenestemedalje til Bjørn Austigard

jY3Bqovb.jpeg
Vår kjære styreleiar sidan 1984 er tildelt Kongens fortenestemedalje. Han fekk medaljen overlevert av Moldes ordførar ved ei høgtideleg tilstelling på Romsdalsmuseet den 29. mai 2019. Bjørn får medaljen for sitt omfattande arbeid med lokalhistorie både som tilsett ved Romsdalsmuseet og som leiar for Romsdal sogelag. Det vart lagt stor vekt på hans omfattande produksjon av lokalhistorie og hans innsats for formidling av lokalhistoria.

Publisert 30. mai 2019

Siste nytt

20. feb. 2020

Årsmøte i Romsdal sogelag 2020

Årsmøtet blir tirsdag 17. mars kl. 19.00 i Gildehallen, Romsdalsmuseet, Molde

 Vanlege årsmøtesaker.

 Program etter årsmøtet:

Enkel servering.

Anders Kvernberg fortel om arbeidet med Molde byleksikon

Filmavisa frå 1962

Alle medlemmer får tilsendt årsmøtepapira mm. i posten.

16. des. 2019

Årsskrift 2019 sel bra

Årsskrift 2019 har fått ei god mottaking. Bokhandlarane ber om fleire bøker, og folk som ikkje har hatt kontakt med Sogelaget før, bestiller Årsskrift 2019 fordi dei har fått tips frå vener og kjente!

Slik set redaksjonen pris på.

jY3Bqovb.jpeg
30. mai 2019

Kongens fortenestemedalje til Bjørn Austigard

Vår kjære styreleiar sidan 1984 er tildelt Kongens fortenestemedalje. Han fekk medaljen overlevert av Moldes ordførar ved ei høgtideleg tilstelling på Romsdalsmuseet den 29. mai 2019. Bjørn får medaljen for sitt omfattande arbeid med lokalhistorie både som tilsett ved Romsdalsmuseet og som leiar for Romsdal sogelag. Det vart lagt stor vekt på hans omfattande produksjon av lokalhistorie og hans innsats for formidling av lokalhistoria.
8. mars 2019

Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.

> NYHETSARKIV