Tur til Midsund for folk i Nesset

Onsdag 20. juni arrangerer Romsdal sogelag tur til Midsund for folk som bur i Nesset. Bakgrunn for turen er kommunesamanslåinga i 2020.
Start frå busshaldeplassen ved Coop Extra, Eidsvåg, kl. 09.30, attende i Eidsvåg ca. kl. 17.00. Middag på Midsund kro.
Kjentmann på turen er Bjørn Austigard. Det er plass til 44 personar.
Turen er open for alle som bur i Nesset. Frist for påmelding 14. juni. For fleire opplysningar: Ring Bjørn: 976 61 964
Påmelding: Turid Leirvoll Øverås, Nesset kommune, tlf.: 952 06 213, epost: turid.overas@nesset.kommune.no
Pris: kr 450,- som skal betalast til konto 3980 25 17495
 

Tur til Midsund for folk i Nesset

I 2020 går Nesset, Molde og Midsund saman til ein kommune. For at folk i Nesset skal bli betre kjent i Midsund arrangerer Romsdal sogelag – med støtte frå «Bli kjent-fondet» – ein tur til det som blir «vestre bydelar» i Nye Molde kommune.

Opplegget er slik: Start ved busshaldeplassen ved Coop Extra, Eidsvåg, onsdag 20. juni kl. 09.30. Bussen går om Ranvika, Nesjestranda, Molde sentrum, Mordalsvågen, Solholmen, Otrøy kyrkje til Midsund sentrum. Middag med dessert og kaffe. Etter omvising går turen, med Nils Edvin Sanden som guide, rundt Midøya og Dryna og vidare om sentrum, Nord-Heggdal, Solholmen og attende til Eidsvåg ca. kl. 17.00. Kjentmann på turen er Bjørn Austigard. Det er plass til 44 personar.

Turen er open for alle som bur i Nesset. Siste frist for påmelding14. juni.

Påmelding: Turid Leirvoll Øverås, Nesset kommune, tlf.: 952 06 213, epost: turid.overas@nesset.kommune.no

Pris: kr 450,- som skal betalast til konto 3980 25 17495


Publisert 14. mai 2018

Siste nytt

8. mars 2019

Medlemsturen 2019 rundt Langfjorden er fullteikna

 Alle plassane i bussen er nå fylt opp - ventelista er óg rimeleg lang.

8. mars 2019

Årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet vart halde på Gildehallen der ca. 40 medlemmer møtte. Etter årsmøtet var det musikkinnslag av elevar frå Molde musikkskole og ein svært interessant presentasjon av prosjektet som Nesset historielag har, der dei videointervjuar eldre folk frå kommunen. Vala på årsmøtet var stort sett attval, med det viktige unntaket at Rolf Strand går av som redaktør av helsemessige årsaker. Randi Ingunn Selnes kjem inn i staden. Resultatet av valet og konstitueringa av styret er ført opp nedanfor.
3. feb. 2019

Parelius-seminar 2019

Styret har vedteke at det av ymse årsaker ikkje blir noko Parelius-seminar i 2019.

Gjensidige.jpg
28. okt. 2018

Bok om kyrkjene i Romsdal

Vi planlegg å gje ut ei bok med omtale av alle kyrkjene i Romsdal. Max Ingar Mørk er engasjert som forfattar. Vi tek sikte på at boka kjem ut i 2021.
 
Takk til @Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til "Kyrkjene i Romsdal"

> NYHETSARKIV