Vestnæsbygden

Bygd: Vestnes
Kommune: Vestnes
Tekst: Olafsen, Jørgen
Melodi: No livnar det i lundar / L.M. Lindeman
Kjelde: Topografisk-historisk Beskrivelse over Vestnæs Prestegjeld / Ivar Brovold. - s. 316Imellem høie Fjelde
og rundt den dybe Fjord,
hvor Lierne sig helde
saa smukt i Sør og Nord,
hvor mørke Aaser smiler
med Skoge om sin Barm,
der Vestnæsbygden hviler
som Mø i Brudgoms Arm.
 
Og kring de blaae Fjorde,
i Li og Bakkehæld,
der kneiser Odelsgaarde
ved Bæk og Kildevæld
med Blomsterenge, Agre,
med tunge, gule Aks
og Huse ny og fagre,
og Elve fuld af Laks.
 
Gud Fader naadig signe
den gjilde, lyse Bygd,
gid den en Have ligne
i Grøde, Frugt og Dygd!
Gid Folket med hverandre
maa ligne Fjeldets Ørn
og helst i Lyset vandre
og vorde Lysets Børn!