Undrer meg på hva jeg får at se 2

Bygd: Eikesdalen
Kommune: Nesset
Tekst: Bjørnson, Bjørnstjerne
Melodi: Halfdan KjerulfUndrer meg på hva jeg får at se
over de høye fjelle?
Øyet møter nok bare sne,
rundt omkring står det grønne tre,
ville så gjerne over,
tro når det reisen vover?
 
Ørnen løfter med sterke slag
langt over de høye fjelle -
ror i den unge, kraftfulle dag.
metter sitt mot i det ville jag,
senker seg hvor den lyster -
ser mot de fremmede kyster!
 
Ut, vil jeg! Ut - å, så langt, langt,
over de høye fjelle!
Her er så knugende, tærende trangt,
og mitt mot er så ungt og rankt -
la det få stigningen friste,
ikke mot murkanten briste!
 
En gang, jeg vet, vil det rekke frem
over de høye fjelle.
Kanskje du alt har din dør på klem?
Herre min Gud! Godt er ditt hjem,
la det dog ennu stenges
og jeg få lov til at lenges!